rezorpční léze

červené dásně způsobené zánětem, jehož příčinou jsou zbytky kořenů