rezorpční léze

intraorální snímek levé horní čelisti se zbytky kořenů