rezorpční léze

intraorální snímek pravé horní čelisti se zbytky kořenů